Osadní výbor

 

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť atd.) dle zákona o obcích 128/2000 Sb.

Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

Pravomoc osadního výboru

  • předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
  • vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

 

Osadní výbor Suhrovice, Drhleny,Čížovka

 

  • Předseda : Ladislav Bartoň
  • tel.: 721 806 865
  • email: lada.kvch@seznam.cz

 

Členové: Petr Halbich (Suhrovice), Alena Hušková (Drhleny), Silvie Szikorová (Drhleny), Štěpán Bystřinec (Čížovka)


Osadní výbor Suhrovice, Drhleny, Čížovka zasedá dle zákona o obcích 128/2000 Sb.. Zasedání svoláva předseda OV . Na konci každého roku se koná veřejné zasedání se všemi občany Suhrovic, Drhlen a Čížovek.
 
 
 
 

Fotogalerie: Staré záznamy OV Suhrovice