Sběrné místo Kněžmost

Sběrné místo je určené pro odkládání velkoobjemového odpadu, který se nevejde do objemových nádob (např. železo, kusy nábytku, staré oblečení apod.). Není určeno pro odpad vyprodukovaný v souvislosti s podnikatelskou činností. Sběrné místo přijme odpad v obvyklém množství.

Odpad zde mohou odkládat pouze občané obce Kněžmost a místních částí, a to Býčina, Suhrovice, Drhleny, Čížovka, Malobratřice, Solec, Soleček, Lítkovice, Chlumín, Úhelnice, Násedlnice, Koprník, Žantov a Srbsko. Dále občané, kteří vlastní v obci Kněžmost nebo jeho místních částech chatu nebo jiný rekreační objekt (sebou OP pro kontrolu).

V roce 2012 bylo občany obce nashromážděno 531,771 tun tříděného odpadu.
V roce 2013 bylo občany obce nashromážděno 602,933 tun tříděného odpadu.
V roce 2014 bylo občany obce nashromážděno 616,755 tun tříděného odpadu.
 
  Otevírací doba: (včetně svátků) Adresa:
PO: - 13.00 - 16.00 Sobotecká 185
ST:  -  15.00 - 18.00 Kněžmost  294 02
ČT: 09.00 - 12.00           - Telefon
SO: 09.00 - 12.00 13.00 - 16.00 326 210 259
 
 
Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno a se kterými je nakládáno:  

 

KÓD
NÁZEV
POPLATEK
200 101
papír a lepenka
0,- Kč
200102
sklo       
0,- Kč
200 307
objemný odpad, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, výbojky, chladničky,
mrazničky, televizory, monitory a ostatní elektrozařízení
0,- Kč
200 140
kovy                     
0,- Kč
200 201
větve, tráva, listí
0,- Kč
170 107
směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků (max. 1 m3 na dospělou osobu za 1 rok bude uhrazen na OÚ do 1 měsíce od odevzdání odpadu na sběrné místo)
0,80 Kč/1litr
 
N -170 301
asfaltové směsi obsahující dehet (max. 0,3 m3 na dospělou osobu za 1 rok, poplatek musí být uhrazen na OÚ do 1 měsíce od odevzdání odpadu na sběrné místo)
10 Kč/1 litr
 
160 103
pneumatika osobní (max. 8ks na osobu za 1 rok, poplatek musí být hrazen na OÚ do 1 měsíce od odevzdání odpadu na sběrné místo)
40 Kč/ks

Platby za odpad podléhající poplatku je možné platit od 1. 4. 2014 ve sběrném místě v jeho provozních hodinách. Při neuhrazení poplatku nebude umožněno další uložení odpadu.

Ve sběrném místě můžete zároveň vyzvednout pytle (zdarma) pro domácnost na třídění odpadu (PET, směsný plast, kovy, tetrapack).

 
 
Do velkoobjemového kontejneru na komunální odpad se nesmí ukládat!
Papír, sklo, železo, žhavý popel, uhynulá zvířata, stavební suť, beton, cihly, tašky, zemina a kamení, televize, pračky, sporáky, ledničky, autobaterie, zářivky, znečištěné plechovky, zbytky barev, olejové nečistoty apod.
 
Ve sběrném místě je umístěn kontejner na použité ošacení. Lze do něj odevzdat letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, péřové i vatované přikrývky, polštáře, spacáky, obuv, plyšové hračky, funkční tašky, kabelky, batohy.