Suhrovice

 

Dříve...

Ves byla součástí statku Soleček. K roku 1551 se uvádí sídlo Jana Lišky ze Suhrovic, kde pravděpodobně stával dvůr. O jeho podobě nebylo dosud nic zjištěno.

Těsně před Suhrovicemi ve směru od Kněžmosta (naproti rybníku), byly nalezeny v roce 1993 zlomky keramiky, které dokládají existenci sídliště v 5. – 3. tisíciletí před naším letopočtem. O 10 let později zde bylo nalezeno několik kamenných nástrojů a štípaných pazourků. Tyto nálezy posoudil specialista na paleolit a podle něho by některé „pazourky“ mohly náležet paleolitickým lovcům až z doby před 140 000 lety.

Dnes...

Suhrovice se nacházejí ve Středočeském kraji v okrese Mladá Boleslav. Nachází se cca 1,5 km na východ od Kněžmostu. Nadmořská výška je 246m.  Vesnicí protéká potok Kněžmostka. Na začátku vesnice se také nachází chovný rybník Patřín.

Rybník Patřín

K 12. 2. 2015 je v Suhrovicích evidováno 81 občanů s průměrným věkem 40,2 let. Suhrovice mají také svůj územní katastr, do kterého patří i vesnice Drhleny. Velikost katastralního území Suhrovice činí 4,25km2. V součastné době se část Suhrovic nachází tzv. dotčeném pásmu v CHKO Čěský ráj. CHKO Český Ráj byl vyhlášen jako první CHKO v naší republice v roce 1955.

V Suhrovicích na návsi se nachází hospoda U Kavalírů, která nabízí venkovní posezení. Je zde hasičská zbrojnice místního SDH Suhrovice.

Náves v Suhrovicích

V nedávné době byla dokončena výstavba soustav rybníků, začínající za humny Suhrovic, jdoucí údolím až do Drhlen.

Soustava rybníků Suhrovice

V Suhrovicích také najdete několik možností ubytování v soukromí, jejiž podrobnosti jsou uvedeny v položce odkazy.

 

Zdroj: OÚ Kněžmost, Internet