Hasičský festiválek Solec

05.06.2017 22:26

Jak již bylo zmiňováno začatkem měsíce května proběhla na Solci charitativní hudební akce s názvem " Hasičský festiválek pro Luďka". Pořadatelem byl 8. okrsek hasičů Mladá Boleslav. Vstupné bylo dobrovolné a na základě výši dobrovolného vstupného jste mohli dostat upomínkový dárek. Přesto hlavním cílem celé akce bylo získat finance pro rodinu zesnulého peofesionálního hasiče. Výtěžek z akce přesáhl 114tis korun českých. Všem, kteří přišli podpořit tuto akci patří velký dík!!!